سیستم کنترل هوشمند اقلیم گلخانه

سیستم کنترل هوشمند اقلیم گلخانه

گلخانه و سیستم کنترل اقلیم گیاهان برای داشتن رشدی مطلوب نیاز به فراهم بودن شرایط خاصی دارند که میتوان به میزان دما -رطوبت- و شدن نوری که در معرض آن هستند و ترکیب هوایی که تنفس میکنند و حتی املاح آب و ترکیبات غذایی که مصرف می کنند اشاره کرد. برای ایجاد این شرایط درکنارهم […]

ادامه مطلب