قایق تمام هوشمند اتوماسیون پرورش میگو

قایق تمام هوشمند اتوماسیون پرورش میگو

هوادهی منظم در کل استخر با توجه به نیاز مبرم استخرها به هوادهی منظم و عدم وجود دستگاه‌هایی که بتوانند هوا را به میزان کافی و لازم به میگو برسانند، پرورش دهندگان ضرر زیادی را در دوره برداشت متحمل می‌شوند و وزن نهایی محصول آنها با استاندارد های جهانی فاصله زیادی دارد. سیستم هوشمند تزریق […]

ادامه مطلب