دستگاه ویدئومتری

دستگاه ویدئومتری

ویدئومتری چیست و چه کاربردی دارد؟ ویدیومتری فناوری استفاده از دوربین وضبط فیلم و تصویر در اعماق زمین میباشد. از دستگاه ویدیومتری در اکثر مواقع بمنظور بازدید از چاه های آب استفاده می شود. به عبارت دیگر ویدیومتری دستگاهیست که با استفاده از آن میتوان از وضعیت لوله جداره و هم از وضعیت لایه های […]

ادامه مطلب