ماهی بزرگترین منبع تغذیه و کسب درآمد در دنیا می باشد. با افزایش روز افزون تقاضا برای محصولات دریایی و کاهش شدید منابع آبی در سال های اخیر بر اهمیت ایجاد برکه ها و استخر های پرورش ماهی تاکید شده است، در سال های اخیر افزایش تولید در واحد سطح و کشت فوق متراکم آبزیان در سیستم های مدار بسته به محور توجه مراکز علمی، تحقیقاتی و صنایع شیلاتی وابسته تبدیل شده است.
شرکت آکواراز با استفاده از سیستم های نوین مدیریتی در کنترل سیستم گردشی آب و کیفیت و کمیت عوامل تولید، سطح فنی و کیفی مراکز پرورش ماهی را ارتقاء داده و فرایند تولید را بهبود می بخشد . سیستم های مدار بسته شرکت آکواراز مجهز به اتوماسیون مرکزی و سیستم کنترل از راه دور می باشند، با کنترل هوشمند شرایط آبی در استخر های پرورشی و افزایش ثبات کیفی آب تانک های پرورشی می توان تولید در واحد سطح را بدون نیاز به نیروی کاری مضاعف افزایش داد.
برای جلوگیری از اشتباهات فردی، کاهش نیروی کارگری و هزینه های نگهداری، کنترل لحظه ای و مدیریت بهتر امور، اتوماسیون دستگاه ها و سنسور های سیستم فیلتراسیون پیشنهاد می شود، سیستم های فیلتراسیون و اتوماسیون شرکت آکواراز در دو مدل حرفه ای و نیم حرفه ارائه می گردد که بسته به اهداف تولید و توان سرمایه گزاری طراحی و اجرا می شوند.
گروه مهندسی شرکت آکواراز متشکل از کارشناسان بین المللی در زمینه های مختلف آبزی پروری می باشد، پروژه های شیلاتی بعد از امکان سنجی و مشاوره های اولیه به قسمت های اجرایی رجوع داده می شوند، کلیه مراحل ساخت و راه اندازی پروژه های شیلاتی زیر نظر کارشناسان شرکت اکواراز مدیریت و اجرا می شوند.